jdlogo

Att utveckla idéer, företag och organisationer utifrån framtidens behov och marknad.

Verksamhetsinriktning
Projekt inom marknadsföring, utbildning och tillväxt, ofta inom upplevelseindustrin. Införsäljning av idéer och projekt, lobbying till organisationer och näringsliv.
Projektutveckling inom CSR, som matchining.nu
Dessutom projekt av kulturkaraktär, som t.ex. konstutställningar, utveckling av historiskt intressanta sevärdheter m.m.