jdlogo

Stacks Image 61

Ett urval av projekt i arbete.

2015
- matchning.nu, två ungdomar i praktik och jobb
- City Örebro, arbetande styrelseordförande
- Utveckling av nationell konferens, årets stadskärna 2016
- Yrkeshögskoleutbildningar, utveckla och förankra
- Professional Congress Organizer, 2 år
- Upplevelseproducent, 1 år
- Handelsutvecklare, 1 år

- Utveckling av säljutbildning, B2B för ungdomar 19-29 år - 2015-2016
- Framtagande av distansutbildning, nationell nivå, upplevelseindustri
- Tillsammans med Med. Dr. Anders Milton, framtagning av nationellt koncept för medicinska möten i Sverige
- Utveckling av matchning.nu, med en preparandfas, matchning light
- Koncept för utveckling av Cityekonomi

2016
- Utveckling av koncept för invandrare med akademisk bakgrund, riktat mot näringslivet
- Utveckling av Slottet Live, sommarkoncept för Örebro
- Utveckling av matchning.nu, tillsammans med myndigheter och Örebro kommun.
- Start av Sveriges första utbildning inom mötesindustrin, PCO, ”Professional Congress Organizer”en Yrkeshögskoleutbildning för projektledare inom möten, events, upplevelser. Cognosco har skrivit utbildningen och leder den.
- Arbetande styrelseordförande inom City Örebro

2017
- Undervisar och driver PCO – årskurs 2.
- Startar en ny PCO utbildning – med samma innehåll, som tidigare. Driver och utvecklar utbildningen.
- Senior advisor till företag inom arbetsmarknadsåtgärder.
- På uppdrag av Lunds kommun, Senior advisor avseende Lunds framtida satsningar inom upplevelseindustrin, olika mötesarenor, konferensanläggningar mm.
- Arbetande styrelseordförande inom City Örebro

2018
- Undervisar och avslutar den första PCO utbildningen
- Undervisar och utvecklar PCO utbildningen, med den andra årskullen.
- Fungerar som mentor, Senior advisor, till företag inom upplevelseindustrin.
- Tar fram nya utbildningar för Yrkeshögskolan, med förhoppningsvis start hösten 2019.
- Fortsätter arbetet med Lunds kommun som uppdragsgivare, avseende Stadshallen och andra satsningar på upplevelseindustrin.
- Projekterar konstutställning på Örebro Slott, våren 2019.
- Arbetande styrelseordförande inom City Örebro

Stacks Image 67