jdlogo

Stacks Image 45
Ett urval av tidigare projekt, Cognosco AB

1992-2000 - VD Örebro Promotion
2000-2003 - VD NetCity
2002-2006 - Conventum kongress & arena
2005-2005 - Wisbystrand
2002-2006 - Karlstad, destination och möten
2005-2009 - Arboga, destinationsutveckling
2007-2009 - KTH, affärsturismutbildning
5 x 5 poängskurser , utvecklat och genomfört

Stacks Image 47
1993-2013 - Konstutställningar på Örebro Slott

Lennart Jirlow, Lars Jonsson, Peter Dahl, Bengt Lindström, Bruno Liljefors, Ulrica Hydman-Vallien
Lennart Sand, Anders Aldrin, Birgitta Watx, Robert Broberg, Sven Ljungberg, Ted Ström mfl mfl

2002-2005 - NetCity, utveckling av inkubatormiljö
2002-2013 - Seminarier, utbildningar, möten, mässor, events m.m.
2005 - Arbetande styrelseordförande City Örebro
2006-2010 - Eskilstuna, utveckling av mötes och destinationskoncept
2006-2013 - City Örebro, arbetande styrelseordf.
2008-2014 - Slottsmagasinet AB konceptutveckling
2008 - Matturism, lokala odlare
2010 - Bli din egen-entreprenörsutbildning, med Alexandra Pascalidou
2012 - Lund, utvecklingsplan – ny kongressanl.
2012-2013 - Arboga, utveckling av ny mötesplats
2012-2013 - Skapat Tillväxtråd Örebro Kommun
2012-2015 - Örebrotravet, styrelse och utvecklingsarbete
2013 - Utveckling av ungdomsprojektet matchning.nu
2013 - Utbildning inom restaurangbranchen, matchning.nu
2013 - Mjölby, centrumutveckling, workshops inom upplevelseindustrin
2013-2014 - Konceptutveckling mötesindustrin, IPF/Uppsala Universitet
2014-2015 - Produktion av upplevelseproducent, YH-utbildning