jdlogo

Cognosco AB kombinerar på ett unikt sätt, de senaste rönen inom handel, turism, möten och events till en gemensam plattform - UPPLEVELSEINDUSTRIN.

Besöksnäringen i Sverige omsätter idag över 260 miljarder och beräknas till år 2020, har ökat intäkterna till 500 miljarder kronor. Av denna omsättning beräknas mellan 25-30% hamna i handelns kassor, den bransch som har mest intäkter från turismen.

Sambandet mellan de fyra näringarna accentueras för varje år.

En besökare i Sverige arbetar utifrån dessa förutsättningar för att skapa de ultimata produkterna, projekten och resultaten.

En besökare i Sverige konsumerar 500-9000:- kr/per dag, beroende på om man är dagsbesökare, affärsturist, eventbesökare, utländsk kongressdeltagare m.m.

Cognosco AB producerar och genomför utbildningar inom besöksnäringen. Detta i form av yrkeshögskoleutbildningar, seminarier, företagsanpassade utbildningar och internutbildningar inom branschens företag.


För dig som vill veta mer:
Här presenterar Svensk turism besöksnäringen nu och i framtiden

Stacks Image 25